Точков масаж

Точковият масаж Точковият масаж е древен вид масаж, чиито корени откриваме в китайската история. От хиляди години хората третират конкретни точки от човешкото тяло, за да облекчат дадени оплаквания.И това днес се превръща в цяла наука – рефлексология (или зонова терапия). В нейната основа са неврологичните връзки между дадени участъци от кожата и вътрешни [...]